Bản quyền truyện audio | fametv.info

Bản quyền truyện audio | fametv.info


fametv.info và các website trong hệ thống luôn ý thức rõ ràng về việc tôn trọng bản quyền của các tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ.
fametv.info là một nền tảng mở, mọi thành viên có quyền đăng truyện do mình sáng tác hoặc dịch từ các ngôn ngữ khác.
fametv.info luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trong hệ thống đều hợp pháp, nhưng chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên ứng dụng.
fametv.info sẽ sử dụng mọi biện pháp về công nghệ như gỡ bỏ, cấm IP đối với các tác phẩm có vấn đề với bản quyền hoặc được tác giả gốc yêu cầu.
fametv.info không đại diện cho nhóm dịch, người dịch là thành viên trên các website hệ thống fametv.info.
fametv.info không có trách nhiệm truy cứu, kiện tụng và phân giải đối với các tác phẩm không do fametv.info sở hữu bản quyền. Tất cả các vấn đề liên quan tới bản quyền, vui lòng liên hệ trực tiếp qua email [email protected]